Tại sao lại nói kinh thánh là bí quyết tạo ra thiên tài người do thái?

? Tại sao mọi người lại nói đó là bí quyết giúp cho người do thái trở nên thông minh và trở thành thiên tài?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>