người do thái có câu nói gì

Tạo sao bí quyết thành công của người Do Thái lại có câu: “Tôi đâu còn lựa chọn nào khác”

kinh-talmud

Và tất nhiên, không thể không nhắc tới Israel, quê hương của những người con Do Thái, nơi đã viết nên câu chuyện rằng bất kể quá khứ của