cách làm giàu như người do thái

Những câu tục ngữ của người Do Thái mà bạn nên biết

2012148544-36-cau-tuc-ngu-cua-nguoi-do-thai

Chúa trời bảo vệ kẻ nghèo ít nhất là không sa vào những thói hư tật xấu xa hoa… Khoảng một nửa số doanh nhân giàu nhất Mỹ, 21