bí quyết về sức mạnh của người do thái

Bí quyết và sức mạnh ẩm thực của người do thái, có gì lạ với mọi người?

kosher_copy_pwry

người Do Thái đã hình thành chuỗi cung ứng, bao gồm những người cung cấp thực phẩm,shaket, shehika, giám sát và tiêu thụ sản phẩm. Họ tạo thành một