bí quyết tạo ra thiên tài của người do thái là gì

Tại sao lại nói kinh thánh là bí quyết tạo ra thiên tài người do thái?

Tại sao lại nói kinh thánh là bí quyết tạo ra thiên tài người do thái?

Kinh thánh là gì? Tại sao mọi người lại nói đó là bí quyết giúp cho người do thái trở nên thông minh và trở thành thiên tài?