bí quyết người do thái

Tại sao lại nói kinh thánh là bí quyết tạo ra thiên tài người do thái?

Tại sao lại nói kinh thánh là bí quyết tạo ra thiên tài người do thái?

Kinh thánh là gì? Tại sao mọi người lại nói đó là bí quyết giúp cho người do thái trở nên thông minh và trở thành thiên tài?

Người Do Thái thông minh đến mức nào: Bí quyết gì làm nên điều ấy?

Người Do Thái thông minh đến mức nào: Bí quyết gì làm nên điều ấy?

Người do thái đã dũng những cách gì, tư duy gì để họ có thể thông minh một cách bất thường như thế .. Hãy tìm hiểu nó đi