bí quyết làm nên nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người do thái là gì

Bí quyết làm nên nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người do thái là gì?

Bí quyết làm nên nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người do thái là gì?

Người do thái làm việc cũng như tính toán là cực kì giỏi, vậy họ đã làm điều đó như thế nào?