bi kịch của người do thái là gì

Chiêm ngưỡng những câu nói của người Do Thái mà có thể ảnh hưởng tới cuộc đời là gì?

14621804581choipiano

Trên đời không có giới hạn rõ ràng của bi kịch và hỷ kịch, nếu như bạn có khả năngđi ra từ bi kịch thì đó chính là hỷ