bài học dạy con của người do thái

Tại sao các CEO lại muốn biết các bài học dạy con của người do thái ?

nguoi-do-thai-5

Điều quan trọng không phải là làm một việc tiêu tốn bao nhiêu thời gian, mà là có bao nhiêu thời gian con không bị làm phiền. Một khi