Lời khuyên của người do thái: Tại sao Chúa lại chọn họ?

Nếu đã là , nếu đã là người do chúa chọn thì chắc hẳn đó là người tài giỏi và thông minh, Làm cách nào để họ làm được điều ấy?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>