Lời Khuyên Người Do Thái

Lời khuyên của người do thái: Tại sao Chúa lại chọn họ?

Lời khuyên của người do thái: Tại sao Chúa lại chọn họ?

Nếu đã là người do thái, nếu đã là người do chúa chọn thì chắc hẳn đó là người tài giỏi và thông minh, Làm cách nào để họ